Bejstrup, Bejstrupvej 127 - arealoverførsel samt opførelse af maskinhal - LandzonetilladelseFind afgørelsen her.

Afgørelsen er annonceret 10.april 2019. Klagefristen er 4 uger.