Brovst, Vesterbjergvej - Endelig vedtagelse af Lokalplan 15-006Se mere om den endelige vedtagelse af Lokalplan 15-006 her.