Halvrimmen, Sønder Øksevej - Midlertidig jorddepot og byggeplads - LandzonetilladelseFind afgørelsen her.

Afgørelsen er annonceret 8.april 2019. Klagefristen er 4 uger.