Løkken, Alexandravej 23 - ang. vold og hegn - Dispensation fra Lokalplan 239Find dispensationen her.

Afgørelsen er annonceret 10. september 2020. Klagefristen er 4 uger.