Nørtorup, Aldrupvej 323 - Lovliggørelse af 81 m² hønsehus - LandzonetilladelseFind landzonetilladelsen her.

Afgørelsen er annonceret 05. november 2019. Klagefristen er 4 uger.