Reguleringstilladelser til sandfang i Bjerreå og tilløb til Bjerreå

Klagefrist 8. maj 2019

Tilladelse til etablering af sandfang i Bjerreå ved Øslev

Tilladelse til etablering af sandfang i privat vandløb ved Aggersundvej