Saltum, Fælledvej 16B – Etablering af teknikbygning mv – Afgørelse om ikke miljøkonsekvensvurderingLæs afgørelsen her.

Afgørelsen er annonceret den 1. november 2019. Klagefristen er 4 uger.