Tranum, Drosselvej 16 - afstand til skel - dispensation fra Byplanvedtægt nr. 2Find afgørelsen her.

Afgørelsen er annonceret d. 25. juni 2020. Klagefristen er 4 uger.