Grundlovsceremoni for nye danske statsborgere

Jammerbugt Kommune holder grundlovsceremoni for nye danske statsborgere med bopæl i kommunen torsdag 2. april 2020 kl. 16.00 i Byrådssalen på Aabybro Rådhus. Tilmeldingsfristen er mandag 2. marts 2020.

Der udsendes personlige invitationer til de personer, hvis statsborgerskab er betinget af deltagelse i en grundlovsceremoni i henhold til § 3 i lov om indfødsrets meddelelse af 27. december 2019. 

Til ceremonien skal medbringes gyldig legitimation med foto og den blanket til afgivelse af erklæring, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har fremsendt til ansøgeren.

Læs mere på kommunens hjemmeside.