Privatlivspolitik

Vi værner om dine personlige oplysninger, det ved vi også at du selv gør. Læs vores privatlivspolitik, for at få yderligere oplysninger om, hvordan Jammerbugt Kommune behandler og beskytter dine personlige oplysninger. Alle personlige oplysninger der gives til Jammerbugt kommune gennem vores hjemmeside og gennem andre kanaler vil blive behandlet med fortrolighed

 

Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personlige data. Du kan finde vores kontaktoplysninger her.

 

Privatlivspolitik

Personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der kan henføres til dig. Når du benytter vores hjemmeside indsamler og behandler vi en række oplysninger. Det sker fx ved almindelig tilgang til oplysninger, eller når du indtaster informationer ved brug af vores services.

Formål

Jammerbugt Kommune behandler dine oplysninger i forbindelse med vores virke som offentlig myndighed og de opgaver som vi har fået pålagt og er retsligt forpligtet til at udføre.

Periode for opbevaring

Dine oplysninger opbevares kun i det tidsrum, det er tilladt i henhold til lovgivningen. Vi sletter oplysningerne, så snart de ikke er nødvendige mere. Det er ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår oplysningerne slettes, da dette afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for behandlingen.

Behandlingssikkerhed

Vi har implementeret en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der skal hjælpe med at sikre, at dine personlige data er beskyttet hos os. Dette indebærer beskyttelse mod, at dine oplysninger på utilsigtet eller uautoriseret vis går tabt, bliver slettet, offentliggjort, ændret eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven.

Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver kun dine personlige oplysninger i forbindelse med vores virke som offentlig myndighed og som en del af din sagsbehandling, eksempelvis hvis vi er forpligtet til at samarbejde med andre myndigheder som led i sagsbehandling.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Dine rettigheder

Du har ret til at bede om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Du kan til enhver tid gøre indsigelse imod, at dine oplysninger behandles eller bede om at begrænse behandlingen af dine oplysninger. Hvis dine oplysninger er ukorrekte eller misvisende, kan du bede om at få dem rettet eller slettet. Såfremt du har givet samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Henvendelse herom skal ske til Jammerbugt Kommune, du finder vores kontaktoplysninger her. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at klage til Datatilsynet.

Indberet brud på datasikkerhed

Hvis du som borger eller virksomhed, oplever at der sker brud på datasikkerhed ift. Data som Jammerbugt Kommune indsamler og håndterer, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO) Karina Søndergaard, HjulmandKaptain, ved at trykke på nedenstående link:

Postkasse for virksomheder

Postkasse for borgere

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Ansatte i Jammerbugt Kommune

Behandling af personoplysninger ved ansættelse hos Jammerbugt Kommune
Jammerbugt Kommune har som dataansvarlig pligt til at oplyse ansatte om kommunens behandling af personoplysninger, som kan forekomme i forbindelse med en ansættelse.
Det er ikke alle de oplistede, der vil være relevante for alle ansatte i deres ansættelsesforhold.

Klik på linket for at se hele teksten.

Læs mere om: Jammerbugt Kommune kan som arbejdsgiver indsamle og behandle følgende oplysninger

Læs mere om: Formålet med at indsamle og behandle oplysningerne

Læs mere om: Personoplysninger kan blive videregivet til og delt med andre myndigheder eller organisationer,
                      der har et lovmæssigt krav på at modtage oplysningerne

Behandlingsgrundlag/hjemmelsgrundlag

  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b, c, d og e
  • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, b, c, e og f
  • Databeskyttelseslovens § 8, § 11, stk. 1 og § 12

Tidsrum for opbevaring
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du er ansat ved Jammerbugt kommune. Efter endt ansættelse opbevares dine oplysninger i yderligere 5 år, hvorefter de overføres til arkiv.


Rettelse af forkerte oplysninger
Hvis det viser sig, at Jammerbugt Kommune som arbejdsgiver har registreret forkerte oplysninger om dig i forbindelse med din ansættelse, vil disse blive rettet eller slettet, når kommunen bliver opmærksom på fejlen. Hvis du bestrider rigtigheden af de registrerede oplysninger, har du mulighed for samtidig at anmode om, at Jammerbugt Kommune begrænser behandlingen af de omstridte oplysninger, indtil det er fastslået, om oplysningerne er korrekte. Du kan henvende dig på denne sikre mail til Jammerbugt Kommune sikkerpost@jammerbugt.dk.


Øvrigt
Hvis du ønsker at klage over Jammerbugt Kommunes behandling af dine personoplysninger, har du mulighed for at sende en klage til Datatilsynet.
Har du spørgsmål til behandlingen af dine oplysninger og om udøvelse af dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen, kan du kontakte Jammerbugt Kommunes databeskyttelsesrådgiver.